1.sınıf veli tanıma formu

ÖĞRENCİ  VE VELİ TANIMA FORMU

ÖĞRENCİNİN:

Adı  ve  Soyadı     :................................................................................................    Kan Gurubu :..........................

T.C. Kimlik Numarası : ............................................................................................................................................

Doğum  yeri  ve  tarihi  : ..........................................................................................................................................

Nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe : ..............................................................................................................................

Ev  Adresi : ...............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Ev Telefon Numarası : .............................................................................................................................................

 

Öğrenci Velisinin Adı Soyadı    : .............................................................................................................................

Velinin öğrenciye yakınlık derecesi : .......................................................................................................................                                                        

Baba  Adı     :...............................................................................       Doğum Tarihi : .............................................

Mesleği : .........................................................................  Öğrenim Durumu : ........................................................

Sosyal güvencesi var mı ?.........................................................................................................................................

 

Anne   Adı     :...............................................................................       Doğum Tarihi : ...........................................

Mesleği : .........................................................................  Öğrenim Durumu : ........................................................

Sosyal güvencesi var mı ? ........................................................................................................................................

 

Annenin Cep Telefon Numarası : ............................................................................................................................

Babanın Cep Telefon Numarası : ............................................................................................................................

Öğrencinin ya da aile bireylerinden birinin e-posta adresi : ............................................................................................

 

Aileye ulaşılamayan  acil  bir durumda  aranacak kimse:.........................................................................................

Bu kişinin telefon numarası :.....................................................................................................................................

 

Büyükten küçüğe doğru ailedeki tüm çocukların adları  , doğum tarihleri ve öğrenim durumları

 

 

Adı

Doğum Tarihi

Öğrenim Durumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ailede anne , baba ve çocuklar dışında yaşayan var mı ve yakınlık dereleri nedir ? : .............................................

Anne  ve  Baba  birlikte  mi yaşıyor  ? : ...................................................................................................................

Ailede  kimler  para  kazanıyor  ? : ..........................................................................................................................

Oturduğunuz  ev  kendinizin  mi ? : .........................................................................................................................

Eviniz apartman dairesi ya da müstakil mi ? : ..........................................................................................................

Eviniz kaç metrekare ? : ...........................................................................................................................................

Eviniz kaç odalı ?  : ..................................................................................................................................................

Ev ne ile ısıtılıyor ? : ................................................................................................................................................

Öğrencinizin kendine ait bir çalışma odası var mı ? : ..............................................................................................

Öğrencinin derslerine  yardımcı  olan  var  mı?  Varsa  kimler  ? : .........................................................................

Öğrenci , ailede  kimden  korkar ya da çekinir ? : ...................................................................................................

Evde hayvan besliyor musunuz ? : ...........................................................................................................................

Öğrencinizin fiziki  bir  özrü var mı ? Varsa  nedir ? : .............................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Öğrencinizin bugüne  kadar  geçirdiği önemli  hastalıkların adını yazınız : ............................................................

......................................................................:............................................................................................................

Öğrencinizin uzun  süredir  devam  eden  bir hastalığı  var  mı?  Varsa  nedir ? : ...................................................

..................................................................................................................................................................................Öğrencinizin herhangi bir şeye alerjisi var mı ? : ....................................................................................................

Öğrenciniz gözlük kullanıyor mu ? : ........................................................................................................................

Kullanıyorsa görme kusuru nedir ? : ..........................................................................................................................

Gözlük camlarının numarası kaçtır ? : .....................................................................................................................

Yazı yazarken hangi elini kullanır ? : .......................................................................................................................

Öğrenci okula nasıl ve kiminle geliyor ? : ...............................................................................................................

 

Öğrenciniz ;

Uykuda  sayıklar mı ? : ............................................    Tırnaklarını  yer mi ? : .......................................................

Altına kaçırma problemi var mı ? : ..........................................................................................................................

Girişken  mi ? : ........................................................    Hangi  mesleği  seçmek  ister ? : ........................................

Öğrencinizin ana sınıfına gittiği okulun adı : ...........................................................................................................

 

Okula sizin sunabileceğiniz destekler:….....................................…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Okulun ve öğretmenin sizi haberdar etmesini istediğiniz konular: ………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………...

Okulda düzenlenecek veli toplantılarının sıklığı ve zamanı konusundaki düşünce ve önerileriniz: ………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

Bunların  dışında  kendinizle ve öğrencinizle  ilgili  söyleyecekleriniz  varsa yazınız :

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !